Kural ve Koşullar

 1. Yolcu gemi hareketinden en geç 2 saat önce Akgünler Liman Ofisinde hazır bulunmalıdır. Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde yolcuların 3 saat önce Akgünler Liman Ofisinde bulunması gerekmektedir.
 2. Biniş kartı olmayan yolcular gemiye alınmayacaktır. Seyahat edecek olan yolcuların Akgünler Liman acentelerinden biniş kartı alması zorunludur.
 3. Yolcu/araç bileti şahsa ait olup başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.
 4. Gemi firması herhangi bir ihbarda bulunmaksızın gemi kalkış saatlerini veya günlerini değiştirebilir, gemi seferlerini iptal edebilir. Bundan dolayı yolcu taşıyıcı firmadan zarar ziyan talep edemez.
 5. Yolcu, statüsü gereği belgeleri (Öğrenci, asker, hudut çıkış belgesi, gazi, diplomat) bilet alımında ve check-in işlemi sırasında ibraz etmekle mükelleftir. Yanlış/eksik beyan nedeniyle oluşacak bilet ücret farkları check-in sırasında tahsil edilecektir. Araçlar koçan veya ruhsatında yazılı statüden ücretlendirilir.
 6. Sefer saatine 24 saat kalana kadar; iptal edilen biletlerin iadesi %25 ceza uygulanarak yapılır, biletin seferi değiştirilebilir ve bilet açığa alınabilir. Son 24 saat içinde şahsı ile ilgili geçerli bir sebebi olmaksızın hiçbir bilet açığa alınamaz veya tarih/sefer değiştirilemez. Bilet sadece %50 ceza kesintisi uygulanarak iptal edilebilir. Sefer saatinden önce son 6 saat içinde bilet iptali ve/veya tarih değişikliği ve/veya iadesi yapılamaz, sadece vergi tutarı iade edilir. Sefer kapanış saati itibari ile kullanılmayan/değiştirilmeyen tüm biletler kullanılamaz işlemi görür ve iade yapılmaz. Sefer saatinden 24 saat önce yetkili acenteden, yolcuya gelen emaildeki link üzerinden, veya Akgünler Merkez Ofislerinden yapılacak işlemle sefer tarihi değiştirilebilir veya tarih açık bilete dönüştürülebilir. Açık biletler bilet kesiliş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
 7. Bilet sahibi, tarih değişikliği sebebiyle ve/veya dönüş tarihi açık olan biletlerin tarihlendirilmesi esnasında daha yüksek ücretli bir seferin seçilmesi halinde, bilet ücret farkını ödemekle mükelleftir. Tarih değişikliği nedeniyle seçilebilecek daha düşük ücretli bir sefer dolayısıyla yolcu aradaki bilet ücreti farkını talep edemez.
 8. Yolcu beraberi eşyalar Deniz Otobüsleri için 2 valiz ve 1 el çantası, Feribotlar için 3 valiz ve 1 el çantası ile sınırlıdır. Tüm bagaj sorumluluğu eşya sahibine ait olup sefer sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan taşıyıcı firma sorumlu değildir. Yine, yükleme, boşaltma ve seyir halinde araçlara gelebilecek hasar araç sahibine ait olup, taşıyıcı firma sorumlu değildir.
 9. Yolcular yanlarında, bagaj ve araçlarında kesinlikle patlayıcı, yanıcı ve kesici maddeler, sıkıştırılmış gazlar, radyoaktif maddeler, gemiyi ve insan hayatını tehlikeye atabilecek her türlü madde ve aletleri taşıyamazlar.
 10. Yolcu geminin giriş, çıkış yaptığı, ülke limanlarında geçerli kanun ve kurallara uymakla yükümlü olup seyahat için gerekli tüm belgeleri ilgili kurumlara ibraz etmekle mükelleftir. Yolcu eksik belgeden kaynaklı, yolcu ve araçlarının giriş veya çıkışını engelleyici herhangi bir işlemden, taşıyıcı firmadan zarar ziyan talep edemez.
 11. Gemi içerisinde kesinlikle sigara içilmez.
 12. Yolcular gemiye bindikleri andan itibaren gemi kaptanının vereceği talimatları harfiyen uygulamakla yükümlüdür.
 13. Taşımadan doğacak her türlü anlaşmazlıkların halli için yalnız KKTC mahkemeleri yetkilidir.
 14. Seyahat ile ilgili gerekli belgeler ve şartlar için www.akgunlerdenizcilik.com adresine bakınız.